Simulador d’equitació

Amb el simulador d’equitació podrà aprendre a muntar o l’ajudarà a recuperar-se després d’una lesió. També es pot fer servir en sessions d’equinoteràpia i per l’entrenament del genet o amazona. Els serveis vinculats  a Marengo, el nostre cavall mecànic, són:

Classes d’equitació indoor

L’adquisició d’habilitats motrius, indispensables en la pràctica esportiva i en el desenvolupament de l’individu, és el que coneixem com a aprenentatge motor, com per exemple, en el cas de l’equitació, la mecanització del moviment del trot, del galop o de la marxa a cavall. Aquest aprenentatge motor és més eficaç quan es realitza dins d’un context relaxat i quan es basa en experiències positives anteriors.

Quan es domina la tècnica de l’equitació, muntar a cavall resulta una experiència única, entre altres raons, pel contacte que es té amb aquest bell animal. Però durant el procés d’aprenentatge, és més fàcil que el cavall reaccioni indegudament als nostres estímuls, i poden generar desconfiança o fins i tot por a genets o amazones novells. Per muntar correctament, a més de conèixer les diferents tècniques de control del cavall, també ens hem d’adaptar al seu moviment. Marengo l’ajudarà en aquest procés.

  • Les sessions d’aprenentatge dirigides per un especialista li ensenyen les diferents tècniques d’equitació.
  • La pràctica amb el simulador durant les sessions d’aprenentatge li permetrà avançar més ràpidament en l’aprenentatge motor dels diferents tipus de moviment que haurà de realitzar al muntar a cavall, sense por de caure i sense interferir durant el procés en el benestar de l’animal.

Entrenament i rendiment esportiu

Genets i amazones poden beneficiar-se de Marengo per corregir la seva posició en la muntura, reforçar els grups musculars que intervenen en la pràctica de l’equitació i millorar la seva condició física, tot això dins d’un entorn controlat i amb la supervisió d’un especialista.

Són les pròpies cames i el seient de l’usuari els que fan funcionar el cavall, igual que a la realitat. El cavall mecànic no es cansa mai i pot estar trotant o galopant durant tota la sessió d’entrenament.

La pantalla situada davant de Marengo pot projectar diferents tipus de recorreguts, gravats en mode de càmera subjectiva, per ajudar al genet o amazona a recrear la sensació de passejar pel camp a cavall, executar una reprise de doma o participar en un concurs de salt d’obstacles. Mitjançant aquesta tècnica, a més d’amenitzar la sessió d’entrenament, es poden practicar les transicions i els diferents aires del cavall quan se segueix el que s’està veient a la pantalla.

Un mirall situat al costat del cavall permet que el genet o amazona es pugui veure mentre munta. Altres tècniques, com la filmació en vídeo, poden ser utilitzades per analitzar a posteriori les sessions d’entrenament.

Marengo també és el company d’entrenament ideal per a les persones que practiquen l’equitació adaptada.

  • Les sessions d’entrenament dirigides per un especialista li ajudaran a millorar la seva tècnica.
  • La pràctica amb el simulador durant les sessions d’entrenament l’ajudarà a millorar la seva condició física.

Rehabilitació i recuperació de confiança

Després d’una lesió o després de molt temps sense muntar a cavall, ens cal tornar a posar-nos en forma.

Els centres de rehabilitació convencionals no disposen d’aparells que treballin les zones del cos que són essencials per a muntar a cavall.

Amb Marengo, els pacients poden actuar sobre aquestes zones, ja que fan el mateix tipus d’exercici que quan munten, alhora que augmenten la força i la confiança mentre que disminueix el temps que es necessita per tornar a practicar l’equitació.

Les persones que presenten trastorns neurològics, o problemes d’equilibri i marejos, també poden beneficiar-se realitzant exercicis sobre Marengo.

  • Les sessions de rehabilitació dirigides per un especialista us ajudaran a tornar a muntar abans a cavall o a millorar altres aspectes de la seva salut.
  • La pràctica amb el simulador durant les sessions de rehabilitació li permetrà treballar les zones del seu cos que són essencials per a muntar a cavall, millorarà la seva flexibilitat, coordinació i equilibri.

Equinoteràpia i altres activitats

Les sessions d’equinoteràpia amb Marengo, de tacte càlid i agradable aparença, poden ser similars a les que es practiquen amb cavalls reals, però dins d’un entorn controlat i segur.

Muntant a Marengo es poden practicar infinitat d’exercicis terapèutics, així com el “back riding”, tècnica que permet situar l’equinoterapeuta darrere de l’usuari.

Als EUA, les sessions de treball realitzades amb aquest cavall han estat una ajuda terapèutica contrastada per a persones que pateixen d’artritis, paràlisi cerebral, distròfia muscular, esclerosi múltiple, fibromiàlgia, lesió de la medul·la espinal, trauma al cap, paràlisi, amputacions i altres lesions cerebrovasculars.

Marengo també resulta una eina útil per a persones amb problemes emocionals i d’aprenentatge, així com per a aquelles que pateixen autisme o síndrome de Down.

  • Les sessions d’equinoteràpia dirigides per un especialista li permetran involucrar-se amb més facilitat en la teràpia i formar equip amb l’equinoterapeuta. Al no requerir-se a l’auxiliar que condueix el cavall, el preu de la sessió resulta més econòmic.
  • La pràctica amb el simulador durant les sessions d’equinoteràpia li oferirà a l’usuari un benefici similar al que s’experimenta amb un cavall real, però en un espai més higiènic, sense vent ni canvis bruscos de temperatura i sense pluja.