Serveis a centres de FP i universitats

Si és un centre educatiu que imparteix cursos relacionats amb el món del cavall, com per exemple cicles formatius d’esports o estudis universitaris relacionats amb l’àmbit de la salut, els hi podem oferir els següents serveis:

Material docent

Disposem d’una magnífica col·lecció de recursos pedagògics per a centres que imparteixen cicles de formació professional o estudis universitaris relacionats amb el món del cavall. Aquest material docent està format per atractives presentacions amb contingut teòric i vídeos amb els principals procediments que han d’aprendre els alumnes.

Serveis tecnològics

Podem oferir el nostre domini d’Internet per a vincular a través d’un subdomini o directori el seu propi portal de formació. Les principals eines que coneixem i que podem posar a la seva disposició estan basades en Moodle, WordPress o Joomla. També podem implementar els diferents continguts en la plataforma del seu centre educatiu i adaptar el disseny a la seva imatge corporativa. El nostre contingut està disponible en format SCORM i resulta molt senzill incorporar-lo a qualsevol sistema d’aprenentatge en línia.

Planificació i organització de cursos acadèmics

Tenim experiència planificant cursos acadèmics i disposem d’una base de dades amb els principals professionals del sector eqüestre a Catalunya que poden exercir com a docents. Ens podem ocupar d’organitzar i coordinar el programa del cicle formatiu o curs que vulguin impartir i dissenyar el contingut de les sessions, definir els criteris d’avaluació, preparar les preguntes dels exàmens, etcètera.

Selecció dels centres hípics col·laboradors

Coneixem quines poden ser les millors hípiques a prop del seu centre educatiu que estiguin en disposició d’acollir el cicle formatiu relacionat amb les activitats eqüestres que vulgui impartir. Les instal·lacions de l’hípica han de ser les adequades a aquest tipus d’ensenyament. Aquests requeriments estan especificats en els diferents decrets llei que regulen els cursos i poden ser diferents en funció de la llei orgànica a la qual pertanyin (LOE, LOGSE, qualificacions professionals, etcètera).

Base de dades de professionals

Disposem d’una base de dades de professors d’equitació, tots titulats o acreditats, alguns dels quals tenen amplia experiència com a docents de formació professional en hípica.

Disponibilitat de centre hípic propi

Per a la impartició de cursos que no requereixen de grans instal·lacions hípiques, com poden ser alguns màsters universitaris relacionats amb la hipoteràpia, o el crèdit d’hípica del Grau mitjà de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural, disposem del centre hípic col·laborador Cavalls Pintats que està situat a  Castellví de Rosanes, molt a prop de Martorell, província de Barcelona. Aquesta hípica disposa de cavalls d’iniciació, pista de 20×40, zona social, aula de formació i molts altres recursos pedagògics.

Simulador d’equitació

Tenim instal·lat en el centre hípic Cavalls Pintats a Marengo, el nostre cavall mecànic, principal eina en la que es basen altres serveis que comercialitzem a través de la marca IndoorHorse. Marengo és un recurs excel·lent que es pot fer servir en la preparació física de genets i amazones, rehabilitació després d’una lesió com a conseqüència d’una caiguda a cavall o en hipoteràpia.

Les primeres sessions amb nosaltres

Oferim als centres educatius la possibilitat que durant les primeres sessions vinguin a les nostres instal·lacions amb els seus alumnes a aprendre quina ha de ser la posició del genet o amazona a dalt del nostre cavall mecànic i quins moviments s’han de fer quan es munta. És a dir, a iniciar-se de forma còmoda i segura en l’equitació. Per a completar aquestes primeres sessions, aquelles persones que no estiguin muntant a Marengo poden estar realitzant altres activitats, com per exemple aprendre a netejar i equipar el cavall, conduir el cavall peu a terra, realitzar diferents nusos de seguretat, etcètera. Ens podem adaptar i preparar aquestes sessions d’iniciació a casa nostre per a que serveixen com a complement del seu programa acadèmic.

Les primeres sessions al seu centre educatiu

En cas que estiguin interessats, podem portar a Marengo a casa seva i dissenyar varies activitats d’iniciació dins de l’aula o del gimnàs del seu centre educatiu. Hi ha molts conceptes teòrics i pràctics que no requereixen la presència física d’un cavall real i que fins i tot es poden treballar millor a l’aula.

Tota la teoria al seu centre educatiu

Disposem de tècnics qualificats i amb experiència que poden impartir els continguts teòrics a l’aula del seu centre educatiu. D’aquesta forma, en el centre hípic només s’hauran de treballar els diferents aspectes pràctics relacionats amb l’hípica com muntar, netejar i equipar el cavall, maneig del cavall, neteja i manteniment de les instal·lacions hípiques, etcètera. L’organització del curs acadèmic separant els blocs teòrics dels pràctics pot permetre, a més d’abaratir el cost de la docència, una millor planificació i integració de la part pràctica d’hípica amb la resta de les assignatures, o preveure millor aspectes com la climatologia associada a cada estació de l’any o les hores de sol disponibles.