Aparença externa, biologia i conformació del cavall