EQLearning.net és ara Equus Formació,
molt aviat un altre cop en funcionament!